Zajęcia w przedszkolach:

  • Zajęcia dopasowane są do pracy godzin Przedszkola, tak by tworzyły harmonijny rozwój sportowy dziecka zgodny z jego planem dnia.
  • Zajęcia rozwijają samodzielność dziecka poprzez  stosowanie się do poleceń trenera.
  • W ramach współpracy organizujemy sportowe imprezy okolicznościowe jak Dzień Dziecka, Mikołajki itp.
  • Zajęcia odbywają się raz w tygodniu w godzinach ustalonych z dyrekcją
  • Zdobywanie umiejętności  koordynacji  poprzez ćwiczenia z piłką
  • Zwiększanie możliwości motorycznych dzięki zabawom w ruchu

Galeria